Vad betyder siffrorna på en discgolf disc?

Siffrorna på en discgolf disc refererar vanligtvis till discens flygegenskaper. flygegenskaper är ett system som [...]