Vad betyder alla nummer på en discgolf disc?

Siffrorna på en discgolf disc refererar vanligtvis till discens flygegenskaper. Flygegenskaper är ett system som används för att beskriva hur en disc kommer att bete sig när den kastas. Det finns fyra huvudsakliga flygklassificeringar: Speed (hastighet), Glide (glid), Turn (sväng) och Fade (Avslutning).

Vad betyder Speed på en discgolf disc?

Speed eller hastighet på en discgolf-disc hänvisar till den hastighet med vilken discen kan kastas. En högre hastighet betyder att discen kan kastas snabbare. Hastigheten bedöms på en skala från 1 till 14, där 14 är den snabbaste.

Vad betyder Glide på en discgolf disc?

Glide eller Glid på en discgolf disc hänvisar till hur bra discen håller sig i luften. Ett högre glidvärde betyder att discen stannar i luften längre. Glide är betygsatt på en skala från 1 till 7.

Vad betyder Turn på en discgolf disc?

Turn rating på en disc golf disc refererar till hur mycket discen kommer att svänga åt höger (för en högerhänt kastare) när den kastas. Ett högre turn värde betyder att discen kommer att svänga mer. Turn betygsätts på en skala från -5 till +1. Ett negativt tal indikerar en tendens att svänga höger (för en högerhänt kastare), medan ett positivt tal indikerar en tendens att svänga vänster.
För en vänsterhänt är värdena det motsatta.

Vad betyder Fade på en discgolf disc?

Fade-betyget på en discgolf disc hänvisar till hur mycket discen kommer att avsluta åt vänster (för en högerhänt kastare) i slutet av sin flygning. Ett högre fade-värde betyder att discen tonar mer. Fade är betygsatt på en skala från 0 till 5.

Hur använder jag siffrorna för att välja en discgolf disc?

När du väljer en disc är det viktigt att tänka på hur flygbetygen kommer att påverka discens prestanda. En snabbare disc med lägre glidvärde kan vara bra för långa, raka kast, medan en långsammare disc med högre glidbetyg kan vara bättre för svepande, kurviga kast. Att experimentera med olika flygklassificeringar kan hjälpa dig att hitta den disc som fungerar bäst för din spelstil.